[Home] [Didattica] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


In questa classifica, nell'ambito del processo di integrazione con quella europea, compaiono in rosso i punti calcolati dal sistema di ranking EGF, ed i gradi corrispondenti.
Sono stati equiparati tutti i gradi dei giocatori di livello Dan. Sopra il 5 kyu risultano in nero gradi e punti ancora relativi al ranking FIGG, in rosso i punti attribuiti dal sistema europeo. In futuro anche i gradi sopra il 5 kyu verranno progressivamente sostituiti con quelli corrispondenti al ranking europeo.

Aggiornata al 15/05/2003. Updated to 05/15/2003

  Socio          Club    Tessera  Grado Punti PuntiEGF

  Lee Haak Soon      Seoul      39  V Dan       2500

  Ikeji Hiroshi      Milano     456  IV Dan       2390
  Arai Kozo        Milano     336  IV Dan       2364

  Enzo Pedrini      Milano     20 III Dan       2327
  Francesco Marigo    Milano     398 III Dan       2298

  Ramon Soletti      Milano      2  II Dan       2236
  Suzuki Hiroto      Milano     516  II Dan       2215
  Marvin Wolfthal     Chicago    9992  II Dan       2200
  Marco Vajani      Milano     32  II Dan       2181
  Enzo Burlini      Milano    9993  II Dan       2154

  Paolo Montrasio     Milano     173  I Dan       2053

  Gionata Soletti     Milano      4  1 Kyu    -6  2044
  Cristiano Garbarini   Milano     405  1 Kyu   -40  2010
  Oka Isamu        Milano      6  1 Kyu   -41  2009
  Carlo Tibaldi      Milano     55  1 Kyu   -45  2005
  Abe Keichiro      Milano      7  1 Kyu   -50  2000
  Giacomo Baizini     Milano     166  1 Kyu   -53  1997
  Maurizio Vitari     Milano      5  1 Kyu   -68  1982

  Dragos Mihai Tanasescu Modena     562  2 Kyu   -123  1927
  Luigi (Gino) Tufano   Milano     18  2 Kyu   -130  1920
  Mirco Nanni       Pisa      430  2 Kyu   -144  1815
  Lee Ha Jong       Milano     483  2 Kyu   -183  1867
  Alberto Annovi     Pisa      474  2 Kyu   -195  1855
  Nicoletta Corradi    Milano     40  2 Kyu   -199  1764

  Fulvio Savagnone    Roma     9995  3 Kyu   -213  1833
  Wei Shuangsong     Bologna    572  3 Kyu   -221  1829
  Luca Oriani       Milano     403  3 Kyu   -232  1818
  Raffaele Rinaldi    Roma     9994  3 Kyu   -260  1800
  Massimiliano Zecca   Pisa      458  3 Kyu   -267  1740
  Gigi Albieri      Milano     13  3 Kyu   -272  1672
  Andrea Pecorari     Reggio Emilia 147  3 Kyu   -274  1732
  Francesca Mauri     Milano     165  3 Kyu   -285  1652
  Alberto Mariani     Milano     253  3 Kyu   -287  1763

  Diego Durazzi      Milano     425  4 Kyu   -319  1599
  Emiliano Bacci     Torino     565  4 Kyu   -321  1729
  Ivano Taldo       Milano     59  4 Kyu   -328  1580
  Davide Minieri     Pisa      571  4 Kyu   -335  1715
  Stefano Cella      Milano     80  4 Kyu   -350  1700
  Ivan Lanese       Pisa      473  4 Kyu   -381  1669

  Antoine Vanney     Milano     369  5 Kyu
  Kondo Hideki      Firenze    415  5 Kyu
  Cesare Barioli     Milano    9991  5 Kyu
  Andrea De Rosa     Milano     60  5 Kyu
  Fernando Fernandez   Milano     152  5 Kyu
  Dimitri Sobrero     Genova     41  5 Kyu
  Radu Gabriel Tanasescu Modena     561  5 Kyu
  Francesca Antonacci   Milano     79  5 Kyu

  Angelo Leggio      Torino     577  6 Kyu
  Fausto Predieri     Reggio Emilia 566  6 Kyu
  Cesare Sassoli     Bologna    521  6 Kyu
  Thomas Jaffke      Padova     484  6 Kyu
  Linda Poletti      Milano     70  6 Kyu
  Alfio Rizzo       Milano     21  6 Kyu
  Luciano Ghelli     Milano    9998  6 Kyu
  Michele Baldi      Parma     523  6 Kyu
  Sonia Brazzoli     Milano     12  6 Kyu
  Liu Yan Ping      Padova     368  6 Kyu

  Tea Greco        Milano     93  7 Kyu
  Maurizio Ballabio    Milano     17  7 Kyu
  Giovanni Defilippi   Como      573  7 Kyu
  Franco Squeri      Milano     86  7 Kyu
  Mario Orlandini     Bologna     49  7 Kyu
  Riccardo Vecchietti   Bari      319  7 Kyu
  Francesco Ciulli    Milano     38  7 Kyu
  Henning Zimmermann   Pisa      520  7 Kyu
  Paolo Marcoli      Milano     479  7 Kyu
  Ottavio Castellucci   Genova     278  7 Kyu
  Alberto Pavanello    Genova     279  7 Kyu

  Maurizio De Leo     Milano     410  8 Kyu
  Olivier Turquet     Firenze    414  8 Kyu
  Andrea Pasquino     Milano     148  8 Kyu
  Vincenzo Piserą     Busen     204  8 Kyu
  Alda Minicucci     Milano     81  8 Kyu

  Alessandro Scolavino  Bologna    564  9 Kyu
  Giuseppe de Buoi    Milano     500  9 Kyu
  Umberto Giostra     Bologna    141  9 Kyu
  Mario Serra       Milano     337  9 Kyu
  Emanuele Cisbani    Milano     475  9 Kyu
  Sergio Giuffrida    Milano     11  9 Kyu
  Giovanni Pezzino    Palermo     23  9 Kyu
  Angelo Tropiano     Palazzolo   519  9 Kyu
  Francesco Reale     Pisa      466  9 Kyu
  Maurizio Carrozza    Milano     157  9 Kyu
  Marcello Ragonesi    Pesaro     412  9 Kyu
  Marco Spolaore     Noale     568  9 Kyu
  Simone Degli Esposti  Bologna    567  9 Kyu

  Enrico Mariani     Milano     333  10 Kyu
  Flavia Graglia     Milano     87  10 Kyu
  Massimiliano Perzolla  Mira      554  10 Kyu
  Ariele Agostini     Milano     499  10 Kyu

  Walter Cazzaniga    Milano     508  11 Kyu
  Marco Pellegrini    Pisa      518  11 Kyu
  Benone Lucian Duca   Roma      509  11 Kyu

  Odette Ranfagni     Firenze    442  12 Kyu
  Gennaro De Santis    Bari      313  12 Kyu
  Tiziano Polverino    Padova     367  12 Kyu
  Eugenio Ragone     Bari      311  12 Kyu

  Sergio Baguzzi     Milano     540  13 Kyu
  Rantanen Antti     Milano     596  13 Kyu
  Ivana Gaio       Busen      85  13 Kyu
  Marco Pelagatti     Pisa      427  13 Kyu
  Vito Lavolpe      Bari      351  13 Kyu
  Leonardo Giuliato    Padova     582  13 Kyu
  Cosimo Attanasi     Bari      417  13 Kyu

  Remo Chiosso      Torino     35  14 Kyu
  Paolo Pierro      Milano     467  14 Kyu

  Giancarlo Sacchi    Treviglio   538  15 Kyu
  Tommaso Batistoni    Firenze    418  15 Kyu
  Simone De Lorenzis   Bologna    570  15 Kyu
  Roberto Aielli     Pescara    362  15 Kyu
  Salvatore Azzarello   Biella     189  15 Kyu
  Giuseppe Baggio     Vicenza    172  15 Kyu
  Roberto Pedroli     Turbigo    385  15 Kyu
  Aaron Provaroni     Firenze    419  15 Kyu
  Lorenzo Trillo     Bari      316  15 Kyu
  PierPaolo Zara     Sassari    459  15 Kyu
  Luca Giuliato      Padova     551  15 Kyu
  Marco Faraci      Pisa      579  15 Kyu

  Roberto Pisano     Vigevano    455  16 Kyu
  Roberto Saranga     Milano     504  16 Kyu
  Giuseppe Bał      Venezia    266  16 Kyu
  Lucia Collesei     Belluno     10  16 Kyu
  Claudio Bezzi      Perugia    139  16 Kyu
  Luigi Quagliaroli    Milano     541  16 Kyu
  Matteo Capelli     Rezzato    522  16 Kyu
  Marco Tentori      Fermo     298  16 Kyu

  Davide Corcione     Milano     159  17 Kyu
  Luca Tampieri      Bologna    569  17 Kyu

  Francesco Iori     Bologna    431  18 Kyu
  Mauro Mattioli     Bologna    563  18 Kyu
  Marco Olivares     Milano     558  18 Kyu
  Gianfranco Vivera    Bologna    600  18 Kyu
  Marco Conte       Padova     386  18 Kyu
  Suda Miki        Milano     583  18 Kyu

  Orazio Cisbani     Milano     527  19 Kyu
  Andrea Graiff      Milano     322  19 Kyu
  Eugenio Nappi      Bari      314  19 Kyu
  Elio Amicarelli     Ravenna    488  19 Kyu
  Alessandro Bucciarelli Firenze    420  19 Kyu

  Alessio Lisi      Firenze    423  20 Kyu
  Francesco Guidantoni  Firenze    422  20 Kyu
  Lester Marzani     Rovereto    581  20 Kyu
  Giancarlo Angeloni   Ferrara    432  20 Kyu
  Frederic Pascali    Bari      343  20 Kyu
  Karl Siragusa      Milano     454  20 Kyu
  Julius Tamos      Udine     529  20 Kyu
  Raffaella Bozzato    Marghera    574  20 Kyu
  Sebastiano Di Fraia   Pisa      517  20 Kyu
  Giovanni Giocolano   Carpi     560  20 Kyu
  Sergio Mastromarino   Bari      501  20 Kyu
  Saverio Montano     Milano     401  20 Kyu
  Davide Nardella     Firenze    421  20 Kyu
  Onofrio Sasso      Milano     557  20 Kyu
  Beppe Siragusa     Milano     460  20 Kyu
              Bologna    413  20 Kyu

  Gabriella Argalia    Busen      84  21 Kyu

  Barbara Colombo     Milano     228  24 Kyu
  Gianni Cottogni     Torino     576  24 Kyu

  Matteo Baratto     Padova     578  25 Kyu
  Gianluca Maniscalco   Orbassano   594  25 Kyu
  Gigi Porta       Milano     321  25 Kyu

  Roberto Tovagliaro   Savona     580  26 Kyu

  Ilaria Favč       Verona     552  27 Kyu
  Filippo Percivale    Acqui Terme  481  27 Kyu
  Tommaso Percivale    Acqui Terme  480  27 Kyu

  Nicola Agolini     Pietrasanta  528  28 Kyu
  Maurizio Badoer     Venezia    544  28 Kyu
  Giorgio Bianchi     Milano     591  28 Kyu
  Rachele Bindi      Grosseto    575  28 Kyu
  Davide Bitetto     Verona     531  28 Kyu
  Leonardo Boiocchi    Como      601  28 Kyu
  Imre Bondar       Leggiuno    539  28 Kyu
  Igino Bongi       Firenze    588  28 Kyu
  Maurizio Borgioni    Perugia    542  28 Kyu
  Angelo Borraccino    Roma      556  28 Kyu
  Marco Brondani     Colloredo   543  28 Kyu
  Giampiero Busellu    Cuneo     602  28 Kyu
  Salvatore Coi      Pavone C.se  534  28 Kyu
  Francesco Di Fazio   Roma      545  28 Kyu
  Massimo Diciotti    San Miniato  477  28 Kyu
  Gianluca Franzoni    Bologna    595  28 Kyu
  Giacomo Frassoldati   Modena     585  28 Kyu
  Luana Fredianelli    San Miniato  476  28 Kyu
  Daniele Galuppo     Milano     536  28 Kyu
  Sergio Gentile     Perugia    511  28 Kyu
  Giovanni Gigante    Treviso    463  28 Kyu
  Vito Grippa       Potenza    603  28 Kyu
  Alberto Gueci      Palermo    547  28 Kyu
  Riccardo Guelfi     Genova     537  28 Kyu
  Lorenzo Ivaldi     Acqui Terme  550  28 Kyu
  John James Jenkin    Concesio    535  28 Kyu
  Federico Lanza     Roma      589  28 Kyu
  Marco Ledro       Arbizzano   515  28 Kyu
  Domenico Licordari   Reggio Calabr. 598  28 Kyu
  Antonello Lotronto   Roma      472  28 Kyu
  Marta Luchi       Verona     532  28 Kyu
  Nicola Martino     Locarno    599  28 Kyu
  Lydia Mitta       Milano     525  28 Kyu
  Mirco Mitta       Milano     526  28 Kyu
  Gabriele Natali     Bologna    548  28 Kyu
  Giorgio Pirola     Monza     592  28 Kyu
  Mauro Quagli      San Miniato  478  28 Kyu
  Piccione Rosario    Catania    597  28 Kyu
  Giancarlo Rossato    Mantova    587  28 Kyu
  Federico Rossi     Treviso    464  28 Kyu
  Luca Rossi       Milano     530  28 Kyu
  Bruno Ruffo       Napoli     555  28 Kyu
  Massimo Salvatori    Marcellina   549  28 Kyu
  Giovanni Sena      Milano     593  28 Kyu
  Beatrice Sica      Firenze    590  28 Kyu
  Patrizia Silvestri   Verona     553  28 Kyu
  Alberto Stoppa     Piacenza    533  28 Kyu
  Paolo Stra       Aosta     584  28 Kyu
  Gabriele Thevenet    Milano     524  28 Kyu
  Paolo Toldo       Verona     546  28 Kyu
  Mauro Zappia      Roma      586  28 Kyu
  Gianpaolo Zilio     Vicenza    559  28 Kyu