[Home] [Didattica] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 13/03/2001. Updated to 03/13/2001

  Socio          Club    Tessera  Grado Punti

  Lee Haak Soon      Seoul      39  V Dan  415

  Ikeji Hiroshi      Milano     456  IV Dan  390
  Ramon Soletti      Milano      2  IV Dan  386
  Arai Kozo        Milano     336  IV Dan  352
  Enzo Pedrini      Milano     20  IV Dan  335

  Marco Vajani      Milano     32 III Dan  216

  Cho Tae Wan (Ginmi)   Milano     356  II Dan  182
  Enzo Burlini      Milano    9993  II Dan  147
  Marvin Wolfthal     Chicago    9992  II Dan  135

  Francesco Marigo    Milano     398  I Dan  52
  Roberto Morrison    Ascona     309  I Dan  52
  Oka Isamu        Milano      6  I Dan  20

  Gionata Soletti     Milano      4  1 Kyu  -13
  Giacomo Baizini     Milano     166  1 Kyu  -14
  Paolo Montrasio     Milano     173  1 Kyu  -19
  Sergio Parimbelli    Berlino     26  1 Kyu  -25
  Maurizio Vitari     Milano      5  1 Kyu  -40
  Abe Keichiro      Milano      7  1 Kyu  -57

  Lee Ha Jong       Milano     483  2 Kyu -119
  Carlo Tibaldi      Milano     55  2 Kyu -121
  Luigi (Gino) Tufano   Milano     18  2 Kyu -144
  Nicoletta Corradi    Milano     40  2 Kyu -199
  Francesca Mauri     Milano     165  2 Kyu -199

  Alberto Mariani     Milano     253  3 Kyu -222
  Fulvio Savagnone    Roma     9995  3 Kyu -235
  Luca Oriani       Milano     403  3 Kyu -250
  Raffaele Rinaldi    Roma     9994  3 Kyu -260
  Gianni Dalla Giovanna  Bruxelles   317  3 Kyu -264
  Gigi Albieri      Milano     13  3 Kyu -272
  Andrea Pecorari     Reggio Emilia 147  3 Kyu -293

  Ivano Taldo       Milano     59  4 Kyu -312
  Stefano Cella      Milano     80  4 Kyu -334
  Fernando Fernandez   Milano     152  4 Kyu -351
  Cristiano Garbarini   Milano     405  4 Kyu -383

  Francesca Antonacci   Milano     79  5 Kyu -436
  Kondo Hideki      Firenze    415  5 Kyu -439
  Andrea De Rosa     Milano     60  5 Kyu -450
  Mirco Nanni       Pisa      430  5 Kyu -451
  Cesare Barioli     Milano    9991  5 Kyu -480
  Dimitri Sobrero     Genova     41  5 Kyu -482

  Linda Poletti      Milano     70  6 Kyu
  Alfio Rizzo       Milano     21  6 Kyu
  Enrico Braconi     Perugia    136  6 Kyu
  Daniele Conti      Parma     276  6 Kyu
  Diego Durazzi      Milano     425  6 Kyu
  Antoine Vanney     Milano     369  6 Kyu
  Luciano Ghelli     Milano    9998  6 Kyu
  Sonia Brazzoli     Milano     12  6 Kyu

  Massimiliano Zecca   Pisa      458  7 Kyu
  Alberto Annovi     Pisa      474  7 Kyu
  Tea Greco        Milano     93  7 Kyu
  Giuseppe Innamorato   Bari      354  7 Kyu
  Franco Squeri      Milano     86  7 Kyu
  Riccardo Vecchietti   Bari      319  7 Kyu

  Andrea Pasquino     Milano     148  8 Kyu
  Alda Minicucci     Milano     81  8 Kyu
  Ottavio Castellucci   Genova     278  8 Kyu
  Francesco Ciulli    Milano     38  8 Kyu
  Paola Maneggia     Birmingham   462  8 Kyu
  Alberto Pavanello    Genova     279  8 Kyu
  Stefano Saba      Milano     482  8 Kyu
  Vincenzo Piserą     Busen     204  8 Kyu

  Maurizio De Leo     Milano     410  9 Kyu
  Mario Serra       Milano     337  9 Kyu
  Andrea Bertieri     Biella     190  9 Kyu
  Sergio Giuffrida    Milano     11  9 Kyu
  Giovanni Pezzino    Palermo     23  9 Kyu
  Maurizio Carrozza    Milano     157  9 Kyu
  Olivier Turquet     Firenze    414  9 Kyu

  Enrico Mariani     Milano     333  10 Kyu
  Paolo Capitelli     Bari      342  10 Kyu
  Umberto Giostra     Bologna    141  10 Kyu
  Flavia Graglia     Milano     87  10 Kyu
  Paolo Marcoli      Milano     479  10 Kyu
  Marcello Ragonesi    Pesaro     412  10 Kyu
  Leonardo Valeri     Perugia    133  10 Kyu
  Maurizio Suraci     Milano     129  10 Kyu

  Armando Traversa    Bari      315  11 Kyu

  Giorgio Garzi      Perugia    135  12 Kyu
  Carmelo Papale     Milano     404  12 Kyu

  Massimo Catena     Torino     303  13 Kyu
  Gennaro De Santis    Bari      313  13 Kyu
  Ivana Gaio       Busen      85  13 Kyu
  Elio Orsenigo      Milano     71  13 Kyu
  Eugenio Ragone     Bari      311  13 Kyu
  Walter Terruso     Bari      424  13 Kyu

  Remo Chiosso      Torino     35  14 Kyu
  Alessandro Mazza    Milano     416  14 Kyu
  Francesco Reale     Pisa      466  14 Kyu
  Edoardo Tagliani    Biella     197  14 Kyu

  Samantha Abbiati    Milano     402  15 Kyu
  Ariele Agostini     Milano     499  15 Kyu
  Roberto Aielli     Pescara    362  15 Kyu
  Salvatore Azzarello   Biella     189  15 Kyu
  Tommaso Batistoni    Firenze    418  15 Kyu
  Giuseppe De Buoi    Milano     500  15 Kyu
  Matteo Foini      Milano     438  15 Kyu
  Ivan Lanese       Pisa      473  15 Kyu
  Marco Pelagatti     Pisa      427  15 Kyu
  Aaron Provaroni     Firenze    419  15 Kyu
  Cristian Sartori    Biella     193  15 Kyu
  Gianluigi Tabellini   Bologna    144  15 Kyu
  Lorenzo Trillo     Bari      316  15 Kyu
  PierPaolo Zara     Sassari    459  15 Kyu

  Marco Barbiero     Milano     426  16 Kyu
  Giuseppe Bał      Venezia    266  16 Kyu
  Lucia Collesei     Belluno     10  16 Kyu
  Claudio Bezzi      Perugia    139  16 Kyu

  Cosimo Attanasi     Bari      417  17 Kyu

  Carlo Maria Peracchio  Milano     330  18 Kyu
  Giampiero Barbiero   Milano     436  18 Kyu
  Emanuele Cisbani    Milano     475  18 Kyu
  Vito Lavolpe      Bari      351  18 Kyu
  Paolo Pierro      Milano     467  18 Kyu

  Ivan Boscaino      Pisa      469  19 Kyu
  Andrea Graiff      Milano     322  19 Kyu
  Eugenio Nappi      Bari      314  19 Kyu

  Giancarlo Angeloni   Ferrara    432  20 Kyu
  Alessandro Bucciarelli Firenze    420  20 Kyu
  Michele Carbone     Bari      502  20 Kyu
  Paolo Felletti Spadazzi Venezia    453  20 Kyu
  Rodolfo Giaroli     Reggio Emilia 429  20 Kyu
  Giuseppe Greco     Gaeta     493  20 Kyu
  Elettra Marroccoli   Bari      318  20 Kyu
  Davide Nardella     Firenze    421  20 Kyu
              Bologna    413  20 Kyu

  Gabriella Argalia    Busen      84  21 Kyu

  Thomas Bonfą      Biella     257  22 Kyu
  Emanuele Cloro     Biella     262  22 Kyu
  Gabriele Coda Zabetta  Biella     206  22 Kyu
  Doris Messina      Biella     270  22 Kyu
  Frederic Pascali    Bari      343  22 Kyu
  Alessandro Zori     Latina     492  22 Kyu

  Giovanni Macina     Bari      353  23 Kyu
  Odette Ranfagni     Firenze    442  23 Kyu
  Robert Tagliacollo   Biella     192  23 Kyu
  Luca Tramontina     Biella     267  23 Kyu

  Pietro Bruno      Roma      448  24 Kyu
  Barbara Colombo     Milano     228  24 Kyu
  Giuseppe Cupidi     Tarquinia   445  24 Kyu
  Cecilia Pagliarani   Roma      447  24 Kyu
  Jacopo Reale      Gaeta     497  24 Kyu

  Nicolangelo Andriola  Bari      352  25 Kyu
  Giuseppe Baggio     Vicenza    172  25 Kyu
  Rosa Bellia       Biella     259  25 Kyu
  Chiara Bonfą      Biella     258  25 Kyu
  Francesco Bonfą     Biella     256  25 Kyu
  Lucia Cresti      Firenze    443  25 Kyu
  Francesco Dall'Arche  Bari      437  25 Kyu
  Marco Demarchi     Biella     265  25 Kyu
  Furio Ferri       Luino     470  25 Kyu
  Giulia Gallo      Biella     269  25 Kyu
  Gualtiero Garbolino   Biella     260  25 Kyu
  Francesco Guidantoni  Firenze    422  25 Kyu
  Guido Guidi       Firenze    439  25 Kyu
  Alessio Lisi      Firenze    423  25 Kyu
  Saverio Montano     Milano     401  25 Kyu
  Gianmarco Nodaro    Biella     255  25 Kyu
  Rodolfo Panerai     Firenze    440  25 Kyu
  Riccardo Poggi     Firenze    441  25 Kyu
  Gigi Porta       Milano     321  25 Kyu
  Leocata Rosanna     Pavia     471  25 Kyu
  Beppe Siragusa     Milano     460  25 Kyu
  Karl Siragusa      Milano     454  25 Kyu
  Antonio Trudu      Cagliari    411  25 Kyu

  Andrea De Maria     Napoli     449  26 Kyu
  Giuseppe Ratto     Tarquinia   446  26 Kyu

  Beniamino Barile    Bari      503  27 Kyu
  Maria Colavito     Bari      355  27 Kyu
  Sergio Mastronarino   Bari      501  27 Kyu
  Filippo Percivale    Acqui Terme  481  27 Kyu
  Tommaso Percivale    Acqui Terme  480  27 Kyu

  Paolo Agostinelli    Torino     370  28 Kyu
  Elio Amicarelli     Ravenna    488  28 Kyu
  Nicola Baiocchi     Ascoli Piceno 428  28 Kyu
  Paolo Ballabio     Como      451  28 Kyu
  Barbara Bellugi     Milano     489  28 Kyu
  Alberto Cabrioli    Brescia    491  28 Kyu
  Luigi Calamita     Tarquinia   444  28 Kyu
  Mario Calcini      Milano     450  28 Kyu
  Mirko Cappuccia     Gaeta     495  28 Kyu
  Gabriele Cardosi    Roma      468  28 Kyu
  Davide Chieffo     Verona     435  28 Kyu
  Mauro Chinappi     Gaeta     498  28 Kyu
  Marco Martino Cito   Milano     506  28 Kyu
  Fabio Coppo       Milano     457  28 Kyu
  Federico Cozzi     Milano     490  28 Kyu
  Gabriele D'Arienzo   Gaeta     496  28 Kyu
  Cristina Dal Ri     Venezia    486  28 Kyu
  Massimo Diciotti    San Miniato  477  28 Kyu
  Luana Fredianelli    San Miniato  476  28 Kyu
  Alberto Furlan     Treviso    465  28 Kyu
  Davide Gazzaniga    Milano     461  28 Kyu
  Giovanni Gigante    Treviso    463  28 Kyu
  GianMaria Gonzini    Gaeta     494  28 Kyu
  Francesco Iori     Bologna    431  28 Kyu
  Thomas Jaffke      Padova     484  28 Kyu
  Luca Lamberti      Bologna    433  28 Kyu
  Antonello Lotronto   Roma      472  28 Kyu
  Giulio Olivari     Borgomanero  452  28 Kyu
  Claudio Perissinotto  Como      487  28 Kyu
  Roberto Pisano     Vigevano    455  28 Kyu
  Mauro Quagli      San Miniato  478  28 Kyu
  Federico Rossi     Treviso    464  28 Kyu
  Roberto Saranga     Milano     504  28 Kyu
  Antonio Schiavon    Venezia    485  28 Kyu
  Rodolfo Venturini    Milano     505  28 Kyu