[Home] [Didattica] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 20/03/2000. Updated to 03/20/2000

  Socio          Club    Tessera  Grado Punti

  Lee Haak Soon      Seoul      39  V Dan  415

  Enzo Pedrini      Milano     20  IV Dan  378
  Arai Kozo        Milano     336  IV Dan  360
  Ramon Soletti      Milano      2  IV Dan  352

  Marco Vajani      Milano     32 III Dan  232

  Cho Tae Wan (Ginmi)   Milano     356  II Dan  182
  Marvin Wolfthal     Chicago    9992  II Dan  135
  Enzo Burlini      Milano    9993  II Dan  127

  Roberto Morrison    Ascona     309  I Dan  52
  Oka Isamu        Milano      6  I Dan  32

  Giacomo Baizini     Milano     166  1 Kyu  -6
  Sergio Parimbelli    Berlino     26  1 Kyu  -25
  Maurizio Vitari     Milano      5  1 Kyu  -40
  Gionata Soletti     Milano      4  1 Kyu  -49
  Abe Keichiro      Milano      7  1 Kyu  -57
  Paolo Montrasio     Milano     173  1 Kyu  -85

  Francesco Marigo    Milano     398  2 Kyu -121
  Luigi (Gino) Tufano   Milano     18  2 Kyu -135
  Carlo Tibaldi      Milano     55  2 Kyu -182
  Francesca Mauri     Milano     165  2 Kyu -189
  Nicoletta Corradi    Milano     40  2 Kyu -199

  Alberto Mariani     Milano     253  3 Kyu -221
  Fulvio Savagnone    Roma     9995  3 Kyu -227
  Raffaele Rinaldi    Roma     9994  3 Kyu -260
  Gigi Albieri      Milano     13  3 Kyu -272

  Fernando Fernandez   Milano     152  4 Kyu -317
  Ivano Taldo       Milano     59  4 Kyu -333
  Stefano Cella      Milano     80  4 Kyu -334
  Gianni Dalla Giovanna  Bruxelles   317  4 Kyu -362

  Alexandre Albore    Napoli     380  5 Kyu -413
  Andrea Pecorari     Parma     147  5 Kyu -415
  Carlo Nitsch      Napoli     374  5 Kyu -423
  Francesca Antonacci   Milano     79  5 Kyu -424
  Luca Oriani       Milano     403  5 Kyu -440
  Andrea De Rosa     Milano     60  5 Kyu -450
  Kondo Hideki      Firenze    415  5 Kyu -455
  Cesare Barioli     Milano    9991  5 Kyu -480

  Dimitri Sobrero     Genova     41  6 Kyu
  Linda Poletti      Milano     70  6 Kyu
  Alfio Rizzo       Milano     21  6 Kyu
  Enrico Braconi     Perugia    136  6 Kyu
  Daniele Conti      Parma     276  6 Kyu
  Sonia Brazzoli     Milano     12  6 Kyu
  Luciano Ghelli     Milano     75  6 Kyu

  Antoine Vanney     Milano     369  7 Kyu
  Tea Greco        Milano     93  7 Kyu
  Franco Squeri      Milano     86  7 Kyu
  Massimo Mariani     Varese     116  7 Kyu

  Andrea Pasquino     Milano     148  8 Kyu
  Massimiliano Baccanico Napoli     378  8 Kyu
  Emiliano Di Gennaro   Napoli     371  8 Kyu
  Vincenzo Piserą     Busen     204  8 Kyu
  Alda Minicucci     Milano     81  8 Kyu

  Andrea Bertieri     Biella     190  9 Kyu
  Sergio Giuffrida    Milano     11  9 Kyu
  Giovanni Pezzino    Palermo     23  9 Kyu
  Maurizio Carrozza    Milano     157  9 Kyu

  Enrico Mariani     Milano     333  10 Kyu
  Ottavio Castellucci   Genova     278  10 Kyu
  Diego Durazzi      Milano     425  10 Kyu
  Cristiano Garbarini   Milano     405  10 Kyu
  Umberto Giostra     Bologna    141  10 Kyu
  Flavia Graglia     Milano     87  10 Kyu
  Alberto Pavanello    Genova     279  10 Kyu
  Mario Serra       Milano     337  10 Kyu
  Maurizio Suraci     Milano     129  10 Kyu

  Armando Traversa    Bari      315  11 Kyu

  Carmelo Papale     Milano     404  12 Kyu
  Riccardo Vecchietti   Bari      319  12 Kyu

  Ivana Gaio       Busen      85  13 Kyu
  Elio Orsenigo      Milano     71  13 Kyu
  Olivier Turquet     Firenze    414  13 Kyu

  Paolo Capitelli     Bari      342  14 Kyu
  Remo Chiosso      Torino     35  14 Kyu
  Marco Landi       Milano     329  14 Kyu
  Alessandro Mazza    Milano     416  14 Kyu
  Edoardo Tagliani    Biella     197  14 Kyu
  Dario Colombo      Milano     307  14 Kyu

  Samantha Abbiati    Milano     402  15 Kyu
  Roberto Aielli     Pescara    362  15 Kyu
  Salvatore Azzarello   Biella     189  15 Kyu
  Pietro Angelo Ballicu  Milano     359  15 Kyu
  Tommaso Batistoni    Firenze    418  15 Kyu
  Giuseppe Innamorato   Bari      354  15 Kyu
  Aaron Provaroni     Firenze    419  15 Kyu
  Eugenio Ragone     Bari      311  15 Kyu
  Cristian Sartori    Biella     193  15 Kyu
  Gianluigi Tabellini   Bologna    144  15 Kyu

  Giuseppe Bał      Venezia    266  16 Kyu
  Lucia Collesei     Belluno     10  16 Kyu
  Maurizio De Leo     Milano     410  16 Kyu
  Gennaro De Santis    Bari      313  16 Kyu
  Mirco Nanni       Pisa      430  16 Kyu
  Lorenzo Trillo     Bari      316  16 Kyu
  Claudio Bezzi      Perugia    139  16 Kyu

  Giuseppe Colella    Napoli     379  17 Kyu
  Matteo Foini      Milano     438  17 Kyu

  Carlo Maria Peracchio  Milano     330  18 Kyu
  Vito Lavolpe      Bari      351  18 Kyu

  Marco Barbiero     Milano     426  19 Kyu
  Paolo Bizzarri     Busen      83  19 Kyu
  Andrea Graiff      Milano     322  19 Kyu
  Eugenio Nappi      Bari      314  19 Kyu
  Franco Pratesi     Firenze    344  19 Kyu

  Alessandro Bucciarelli Firenze    420  20 Kyu
  Marco Conte       Padova     386  20 Kyu
  Elettra Marroccoli   Bari      318  20 Kyu
  Davide Nardella     Firenze    421  20 Kyu
  Marcello Ragonesi    Pesaro     412  20 Kyu
  Walter Terruso     Bari      424  20 Kyu

  Gabriella Argalia    Busen      84  21 Kyu

  Thomas Bonfą      Biella     257  22 Kyu
  Emanuele Cloro     Biella     262  22 Kyu
  Gabriele Coda Zabetta  Biella