[Home] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1998] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 05/05/1999. Updated to 05/05/1999

  Socio         Club    Tessera  Grado Punti

  Jorn Sun Woo     Milano     388  IV Dan  361
  Arai Kozo       Milano     336  IV Dan  360
  Enzo Pedrini     Milano     20  IV Dan  339

  Ramon Soletti     Milano      2 III Dan  298
  Yoo Sung Che     Milano     357 III Dan  273

  Cho Tae Wan (Ginmi)  Milano     356  II Dan  182
  Marco Vajani     Milano     32  II Dan  176
  Marvin Wolfthal    Chicago    9992  II Dan  135
  Enzo Burlini     Milano    9993  II Dan  127

  Imajo Junichi     Milano     358  I Dan  99
  Roberto Morrison   Ascona     309  I Dan  52
  Oka Isamu       Milano      6  I Dan  32

  Giacomo Baizini    Milano     166  1 Kyu  -6
  Sergio Parimbelli   Berlino     26  1 Kyu  -25
  Gionata Soletti    Milano      4  1 Kyu  -26
  Maurizio Vitari    Milano      5  1 Kyu  -40
  Abe Keichiro     Milano      7  1 Kyu  -57

  Paolo Montrasio    Milano     173  2 Kyu -135
  Luigi (Gino) Tufano  Milano     18  2 Kyu -155
  Carlo Tibaldi     Milano     55  2 Kyu -169
  Nicoletta Corradi   Milano     40  2 Kyu -199
  Francesca Mauri    Milano     165  2 Kyu -199

  Neil Mitchison    Varese     227  3 Kyu -218
  Claudio Campetto   Roma      125  3 Kyu -234
  Ivan Vigan˛      Milano     92  3 Kyu -248
  Fulvio Savagnone   Roma     9995  3 Kyu -250
  Raffaele Rinaldi   Roma     9994  3 Kyu -260
  Mark Fricker     Milano     46  3 Kyu -265
  Gigi Albieri     Milano     13  3 Kyu -272

  Alberto Mariani    Milano     253  4 Kyu -304
  Daniele Geremia    Milano     169  4 Kyu -311
  Fernando Fernandez  Milano     152  4 Kyu -330
  Ivano Taldo      Milano     59  4 Kyu -332
  Stefano Cella     Milano     80  4 Kyu -334
  Gianni Dalla Giovanna Bruxelles   317  4 Kyu -362

  Francesco Marigo   Milano     398  5 Kyu -405
  Francesca Antonacci  Milano     79  5 Kyu -440
  Andrea De Rosa    Milano     60  5 Kyu -450
  Carlo Nitsch     Napoli     374  5 Kyu -450
  Cesare Barioli    Milano    9991  5 Kyu -480

  Linda Poletti     Milano     70  6 Kyu
  Antonio Pandolfo   Varese     345  6 Kyu
  Dimitri Sobrero    Genova     41  6 Kyu
  Alfio Rizzo      Milano     21  6 Kyu
  Luciano Ghelli    Milano     75  6 Kyu
  Sonia Brazzoli    Milano     12  6 Kyu
  Andrea Pecorari    Parma     147  6 Kyu

  Antoine Vanney    Milano     369  7 Kyu
  Liu Yan Ping     Padova     368  7 Kyu
  Enrico Tognoni    Milano     308  7 Kyu
  Alexandre Albore   Napoli     380  7 Kyu
  Antonino Di Leva   Napoli     372  7 Kyu
  Alfonso Esposito   Napoli     377  7 Kyu
  Tea Greco       Milano     93  7 Kyu
  Franco Squeri     Milano     86  7 Kyu
  Tiziano Gomiero    Padova     304  7 Kyu

  Andrea Pasquino    Milano     148  8 Kyu
  Daniele Conti     Parma     276  8 Kyu
  Massimiliano BaccanicoNapoli     378  8 Kyu
  Enrico Braconi    Perugia    136  8 Kyu
  Agostino De Matteis  Varese     198  8 Kyu
  Vincenzo PiserÓ    Busen     204  8 Kyu
  Alda Minicucci    Milano     81  8 Kyu

  Andrea Bertieri    Biella     190  9 Kyu
  Emiliano Di Gennaro  Napoli     371  9 Kyu
  Rosario Peluso    Napoli     373  9 Kyu
  Giovanni Pezzino   Palermo     23  9 Kyu
  Maurizio Carrozza   Milano     157  9 Kyu

  Flavia Graglia    Milano     87  10 Kyu
  Stefano Lettieri   Napoli     382  10 Kyu
  Enrico Mariani    Milano     333  10 Kyu
  Aldo Podavini     Milano     383  10 Kyu
  Maurizio Suraci    Milano     129  10 Kyu

  Aldo Castellani    Varese     118  11 Kyu
  Stefano Faiferri   Padova     366  11 Kyu
  Aideen O'Malley    Varese     293  11 Kyu
  Enrico Rossi     Varese     230  11 Kyu

  Andrea Fiorenzato   Padova     365  12 Kyu
  Tiziano Polverino   Padova     367  12 Kyu

  Ottavio Castellucci  Genova     278  13 Kyu
  Fabrizio DemattŔ   Varese     117  13 Kyu
  Ivana Gaio      Busen      85  13 Kyu
  Umberto Giostra    Bologna    141  13 Kyu
  Elio Orsenigo     Milano     71  13 Kyu
  Alberto Pavanello   Genova     279  13 Kyu
  Pietro Speroni    Milano     361  13 Kyu

  Remo Chiosso     Torino     35  14 Kyu
  Dario Colombo     Milano     307  14 Kyu
  Marco Landi      Milano     329  14 Kyu
  Mario Serra      Milano     337  14 Kyu
  Edoardo Tagliani   Biella     197  14 Kyu
  Armando Traversa   Bari      315  14 Kyu

  Roberto Aielli    Pescara    362  15 Kyu
  Salvatore Azzarello  Biella     189  15 Kyu
  Pietro Angelo Ballicu Milano     359  15 Kyu
  Massimo Catena    Torino     303  15 Kyu
  Cristiano Gianni   Milano     323  15 Kyu
  Cristian Sartori   Biella     193  15 Kyu
  Gianluigi Tabellini  Bologna    144  15 Kyu

  Lucia Collesei    Belluno     10  16 Kyu
  Alessandro Mazzei   Napoli     375  16 Kyu
  Ciro Minichini    Napoli     381  16 Kyu
  Andrea Visalli    Varese     231  16 Kyu
  Claudio Bezzi     Perugia    139  16 Kyu

  Giuseppe Colella   Napoli     379  17 Kyu
  Riccardo Vecchietti  Bari      319  17 Kyu
  Paolo Zanon      Padova     140  17 Kyu

  Carlo Maria Peracchio Milano     330  18 Kyu
  Paolo Capitelli    Bari      342  18 Kyu
  Eugenio Ragone    Bari      311  18 Kyu
  Carlo Sorrentino   Napoli     376  18 Kyu

  Paolo Bizzarri    Busen      83  19 Kyu
  Andrea Graiff     Milano     322  19 Kyu
  Eugenio Nappi     Bari      314  19 Kyu
  Franco Pratesi    Firenze    344  19 Kyu

  Marco Conte      Padova     386  20 Kyu
  Gennaro De Santis   Bari      313  20 Kyu
  Francesco Pavanello  Genova     387  20 Kyu
  Lorenzo Trillo    Bari      316  20 Kyu

  Gabriella Argalia   Busen      84  21 Kyu

  Thomas BonfÓ     Biella     257  22 Kyu
  Giovanni Bordignon  Bari      339  22 Kyu
  Emanuele Cloro    Biella     262  22 Kyu
  Gabriele Coda Zabetta Biella     206  22 Kyu
  Andrea Diotti     Busen      82  22 Kyu
  Valeria Menichini   Milano     327  22 Kyu
  Doris Messina     Biella     270  22 Kyu

  Vito Lavolpe     Bari      351  23 Kyu
  Elettra Marroccoli  Bari      318  23 Kyu
  Robert Tagliacollo  Biella     192  23 Kyu
  Luca Tramontina    Biella     267  23 Kyu

  Barbara Colombo    Milano     228  24 Kyu
  Frederic Pascali   Bari      343  24 Kyu

  Rosa Bellia      Biella     259  25 Kyu
  Chiara BonfÓ     Biella     258  25 Kyu
  Francesco BonfÓ    Biella     256  25 Kyu
  Paolo Borino     Bari      346  25 Kyu
  Marco Demarchi    Biella     265  25 Kyu
  Luigi Galati     Bari      350  25 Kyu
  Giulia Gallo     Biella     269  25 Kyu
  Gualtiero Garbolino  Biella     260  25 Kyu
  Giuseppe Innamorato  Bari      354  25 Kyu
  Gianmarco Nodaro   Biella     255  25 Kyu
  Gigi Porta      Milano     321  25 Kyu
  Federico Rebecchi   Varese     332  25 Kyu
  Domenico Vulpis    Bari      349  25 Kyu

  Giacomo Balbo     Busen     112  27 Kyu

  Paolo Agostinelli   Torino     370  28 Kyu
  Maria Grazia Angiuli Bari      348  28 Kyu
  Luca Di Bartolomeo  Pescara    363  28 Kyu
  Nunzia Pace      Bari      347  28 Kyu
  Adriano Pietrangelo  Pescara    364  28 Kyu
  Gianmario Saggia   Biella     263  28 Kyu
  Roberto Serra     Biella     191  28 Kyu

  Giuseppe Baggio    Vicenza    172  30 Kyu
  Giuseppe Ba¨     Venezia    266  30 Kyu