[Home] [Clubs] [Classifica] [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 25/09/97. Updated to 09/25/97


    Arai Kozo         336  IV Dan  344

    Enzo Pedrini        20 III Dan  284
    Ramon Soletti        2 III Dan  283
    Kato Madoka        296 III Dan  233
    Zhou Jian Lin       273 III Dan  221

    Marvin Wolfthal     9992  II Dan  135
    Marco Vaiani        32  II Dan  128
    Enzo Burlini       9993  II Dan  115

    Roberto Morrison     309  I Dan  52
    Alberto Rezza       28  I Dan  30
    Oka Isamu          6  I Dan  11

    Gionata Soletti       4  1 Kyu  -20
    Lee Jaeson        334  1 Kyu  -47
    Sergio Parimbelli     26  1 Kyu  -49
    Giacomo Baizini      166  1 Kyu  -50
    Maurizio Vitari       5  1 Kyu  -54
    Abe Keichiro        7  1 Kyu  -57
    Raffaella Giardino    113  1 Kyu  -65

    Luigi Tufano        18  2 Kyu -155
    Francesca Mauri      165  2 Kyu -195
    Carlo Tibaldi       55  2 Kyu -197

    Charles Marin       295  3 Kyu -206
    Claudio Campetto     125  3 Kyu -234
    Paolo Montrasio      173  3 Kyu -248
    Ivan Vigan˛        92  3 Kyu -248
    Fulvio Savagnone     9995  3 Kyu -250
    Zhang Lin Kun       306  3 Kyu -250
    Nicoletta Corradi     40  3 Kyu -260
    Raffaele Rinaldi     9994  3 Kyu -260
    Neil Mitchison      227  3 Kyu -261
    Gianluigi Albieri     13  3 Kyu -268
    Alberto Ceresa      158  3 Kyu -271
    Ivano Taldo        59  3 Kyu -276
    Mark Fricker        46  3 Kyu -295

    Matteo Sisa        155  4 Kyu -356
    Gianni Dalla Giovanna   317  4 Kyu -361
    Paolo Martino       56  4 Kyu -380

    Andrea De Rosa       60  5 Kyu -450
    Daniele Geremia      169  5 Kyu -450
    Ronald Van Uffelen    119  5 Kyu -468
    Cesare Barioli      9991  5 Kyu -480
    Gianluca Cataldi     275  5 Kyu -480
    Fernando Fernandez    152  5 Kyu -481
    Roberto Orsenigo      63  5 Kyu -489

    Dimitri Sobrero      41  6 Kyu
    Sonia Brazzoli       12  6 Kyu
    Marco Quilici       272  6 Kyu
    Alfio Rizzo        21  6 Kyu
    Francesca Antonacci    79  6 Kyu
    Luciano Ghelli       75  6 Kyu
    Linda Poletti       70  6 Kyu

    Massimo Mariani      116  7 Kyu
    Sandro Missaglia     167  7 Kyu
    Maurizio Ballabio     17  7 Kyu
    Tea Greco         93  7 Kyu
    Mario Orlandini      49  7 Kyu
    Franco Squeri       86  7 Kyu
    Alberto Mariani      253  7 Kyu
    Giorgio Mariani      130  7 Kyu
    Luca Falcone       168  7 Kyu
    Edoardo Galatola      43  7 Kyu
    Enrico Tognoni      308  7 Kyu

    Dany Yazbeck       229  8 Kyu
    Dino Mammola        42  8 Kyu
    Alda Minicucci       81  8 Kyu
    Vincenzo PiserÓ      204  8 Kyu

    Andrea Bertieri      190  9 Kyu
    Tiziano Gomiero      304  9 Kyu
    Alberto Mesina      294  9 Kyu
    Agostino De Matteis   198  9 Kyu
    Jan Reister        301  9 Kyu
    Andrea Pasquino      148  9 Kyu

    Maurizio Carrozza     157  10 Kyu
    Flavia Graglia       87  10 Kyu
    Aldo Podavini       174  10 Kyu

    Aideen O'Malley      293  11 Kyu
    Maurizio Suraci      129  11 Kyu
    Lucia Tazzioli       44  11 Kyu

    Daniele Conti       276  12 Kyu
    Paolo Zanon        140  12 Kyu

    Geraud Boutibonnes    338  13 Kyu
    Umberto Giostra      141  13 Kyu
    Enrico Pio Mariani    333  13 Kyu
    Elio Orsenigo       71  13 Kyu
    Roberto Ceccoli      171  13 Kyu

    Paolo Brambilla      261  14 Kyu
    Remo Chiosso        35  14 Kyu
    Dario Colombo       307  14 Kyu
    Marco Landi        329  14 Kyu
    Max Panaro        328  14 Kyu
    Edoardo Tagliani     197  14 Kyu

    Salvatore Azzarello    189  15 Kyu
    Aldo Castellani      118  15 Kyu
    Ilaria Gentilucci     305  15 Kyu
    Cristiano Gianni     323  15 Kyu
    Andrea Pecorari      147  15 Kyu
    Cristian Sartori     193  15 Kyu

    Ottavio Castellucci    278  16 Kyu
    Massimo Catena      303  16 Kyu
    Lucia Collesei       10  16 Kyu
    Alberto Pavanello     279  16 Kyu
    Gianluigi Tabellini    144  16 Kyu

    Alessandro Carini     268  17 Kyu
    Alessandro Zinani     280  17 Kyu

    Carlo Maria Peracchio   330  18 Kyu
    Mario Serra        337  18 Kyu

    Andrea Graiff       322  19 Kyu

    Franco Introcaso     335  20 Kyu

    Thomas BonfÓ       257  22 Kyu
    Gabriele Coda Zabetta   206  22 Kyu

    Roberto Ferrari      277  24 Kyu
    Giovanni Gilardi     274  24 Kyu

    Rosa Bellia        259  25 Kyu
    Valerio Blini       331  25 Kyu
    Chiara BonfÓ       258  25 Kyu
    Francesco BonfÓ      256  25 Kyu
    Flavio Cassano      312  25 Kyu
    Anna De Luca       326  25 Kyu
    Gennaro De Santis     313  25 Kyu
    Isabella Manenti     324  25 Kyu
    Massimo Manenti      325  25 Kyu
    Elettra Marroccoli    318  25 Kyu
    Valeria Menichini     327  25 Kyu
    Eugenio Nappi       314  25 Kyu
    Gigi Porta        321  25 Kyu
    Eugenio Ragone      311  25 Kyu
    Federico Rebecchi     332  25 Kyu
    Marco Tentori       298  25 Kyu
    Armando Traversa     315  25 Kyu
    Lorenzo Trillo      316  25 Kyu
    Augusto Trinetti     320  25 Kyu
    Riccardo Vecchietti    319  25 Kyu

    Mauro Merlo        250  26 Kyu

    Gianmario Saggia     263  28 Kyu

    Giuseppe Baggio      172  30 Kyu
    Alessandro Banchetti    98  30 Kyu
    Giuseppe Ba¨       266  30 Kyu
    Giovanni Benesso     271  30 Kyu
    Franco Branco       292  30 Kyu
    Angelo De Blasio      58  30 Kyu
    Nicola Gattafoni     161  30 Kyu
    Giovanni Gobetti     297  30 Kyu
    Enrico Jabara       254  30 Kyu
    Aldo Kustrin        50  30 Kyu
    Francesco Merola      57  30 Kyu
    Giuliano Morosini     154  30 Kyu
    Mauro Mucci        281  30 Kyu
    Valter Pettinati      69  30 Kyu
    Salvatore Riolo      151  30 Kyu