[Home] [Clubs] [Classifica] [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 26 Agosto 1996. Updated to August 26 1996

 20 Enzo Pedrini          3 dan   288
  2 Ramon Soletti          3 dan   265
 273 Jian Lin Zhou          2 dan   180
 992 Marvin Wolfthal         2 dan   135
 296 Madoka Kato           2 dan   125
 993 Enzo Burlini          2 dan   112
 28 Alberto Rezza          1 dan   57
  6 Isamu Oka            1 dan   11
 32 Marco Vajani          1 dan    3
  4 Gionata Soletti         1 kyu   -18
 113 Raffaella Giardino       1 kyu   -35
  7 Keiichiro Abe          1 kyu   -47
  5 Maurizio Vitari         1 kyu   -49
 26 Sergio Parimbelli        1 kyu   -49
 55 Carlo Tibaldi          2 kyu  -180
 92 Ivan Viganò           3 kyu  -230
 295 Charles Marin          3 kyu  -250
 995 Fulvio Savagnone        3 kyu  -250
 13 Gigi Albieri          3 kyu  -260
 40 Nicoletta Corradi        3 kyu  -260
 59 Ivano Taldo           3 kyu  -260
 125 Claudio Campetto        3 kyu  -260
 994 Raffaele Rinaldi        3 kyu  -260
 227 Neil Mitchison         4 kyu  -350
 46 Mark Fricker          4 kyu  -360
 158 Alberto Ceresa         4 kyu  -360
 165 Francesca Mauri         4 kyu  -360
 173 Paolo Montrasio         4 kyu  -360
 56 Paolo Martino          4 kyu  -380
 169 Daniele Geremia         5 kyu  -450
 119 Ronald Van Uffelen       5 kyu  -460
 152 Fernando Fernandez       5 kyu  -460
 155 Matteo Sisa           5 kyu  -460
 63 Roberto Orsenigo        5 kyu  -480
 275 Gianluca Cataldi        5 kyu  -480
 991 Cesare Barioli         5 kyu  -480
 12 Sonia Brazzoli         6 kyu
 272 Marco Quilici          6 kyu
 70 Linda Poletti          6 kyu
 79 Francesca Antonacci       6 kyu
 17 Maurizio Ballabio        7 kyu
 49 Mario Orlandini         7 kyu
 75 Luciano Ghelli         7 kyu
 86 Franco Squeri          7 kyu
 93 Teresa Greco          7 kyu
 116 Massimo Mariani         7 kyu
 43 Edoardo Galatola        7 kyu
 41 Dimitri Sobrero         8 kyu
 42 Dino Mammola          8 kyu
 130 Giorgio Mariani         8 kyu
 229 Dany Yazbeck          8 kyu
 167 Sandro Missaglia        9 kyu
 294 Alberto Mesina         9 kyu
 81 Alda Minicucci         9 kyu
 148 Andrea Pasquino         9 kyu
 87 Flavia Graglia         10 kyu
 44 Lucia Tazzioli         11 kyu
 293 Aideen O'Malley        11 kyu
 157 Maurizio Carrozza       12 kyu
 276 Daniele Conti         12 kyu
 71 Elio Orsenigo         13 kyu
 198 Agostino De Matteis      13 kyu
 171 Roberto Ceccoli        13 kyu
 35 Remo Chiosso          14 kyu
 190 Andrea Bertieri        14 kyu
 197 Edoardo Tagliani        14 kyu
 118 Aldo Castellani        15 kyu
 189 Salvatore Azzarello      15 kyu
 10 Lucia Collesei         16 kyu
 193 Cristian Sartori        16 kyu
 268 Alessandro Carini       17 kyu
 141 Umberto Giostra        18 kyu
 144 Gianluigi Tabellini      18 kyu
 253 Alberto Mariani        18 kyu
 278 Ottavio Castellucci      18 kyu
 279 Alberto Pavanello       18 kyu
 261 Paolo Brambilla        21 kyu
 206 Gabriele Coda Zabetta     22 kyu
 257 Thomas Bonfà          22 kyu
 274 Giovanni Gilardi        24 kyu
 277 Roberto Ferrari        24 kyu
 256 Francesco Bonfà        25 kyu
 258 Chiara Bonfà          25 kyu
 259 Rosa Bellia          25 kyu
 250 Mauro Merlo          26 kyu
 263 Gianmario Saggia        28 kyu
 50 Aldo Kustrin          30 kyu
 57 Francesco Merola        30 kyu
 58 Angelo De Blasio        30 kyu
 69 Valter Pettinati        30 kyu
 98 Alessandro Banchetti      30 kyu
 147 Andrea Pecorari        30 kyu
 151 Salvatore Riolo        30 kyu
 154 Giuliano Morosini       30 kyu
 161 Nicola Gattafoni        30 kyu
 172 Giuseppe Baggio        30 kyu
 254 Enrico Jabara         30 kyu
 266 Giuseppe Baù          30 kyu
 271 Giovanni Benesso        30 kyu
 280 Alessandro Zinani       30 kyu
 281 Mauro Mucci          30 kyu
 292 Franco Branco         30 kyu
 297 Giovanni Gobetti        30 kyu
 298 Marco Tentori         30 kyu