[Home] [Clubs] [Classifica] [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al Novembre 1995. Updated to November 1995

  2 Ramon Soletti          4 dan   308
 20 Enzo Pedrini          2 dan   184
 992 Marvin Wolfthal         2 dan   135
 28 Alberto Rezza          1 dan   37
 993 Enzo Burlini          1 dan   24
  7 Keiichiro Abe          1 kyu   -18
  4 Gionata Soletti         1 kyu   -29
  5 Maurizio Vitari         1 kyu   -43
  6 Isamu Oka            1 kyu   -43
 26 Sergio Parimbelli        1 kyu   -58
 113 Raffaella Giardino       1 kyu   -74
 18 Gino Tufano           2 kyu  -159
 995 Fulvio Savagnone        3 kyu  -250
 40 Nicoletta Corradi        3 kyu  -260
 994 Raffaele Rinaldi        3 kyu  -260
 55 Carlo Tibaldi          4 kyu  -327
 59 Ivano Taldo           4 kyu  -350
 227 Neil Mitchison         4 kyu  -350
 13 Gigi Albieri          4 kyu  -370
 125 Claudio Campetto        4 kyu  -372
 158 Alberto Ceresa         5 kyu  -436
 173 Paolo Montrasio         5 kyu  -450
 92 Ivan Vigano'          5 kyu  -456
 46 Mark Fricker          5 kyu  -481
 165 Francesca Mauri         5 kyu  -490
 991 Cesare Barioli         5 kyu  -497
 169 Daniele Geremia         6 kyu
 70 Linda Poletti          6 kyu
 155 Matteo Sisa           6 kyu
 63 Roberto Orsenigo        6 kyu
 152 Fernando Fernandez       6 kyu
 12 Sonia Brazzoli         7 kyu
 119 Ronald Van Uffelen       7 kyu
 17 Maurizio Ballabio        7 kyu
 21 Alfio Rizzo           7 kyu
 86 Franco Squeri          7 kyu
 43 Edoardo Galatola        7 kyu
 116 Massimo Mariani         8 kyu
 42 Dino Mammola          8 kyu
 93 Teresa Greco          8 kyu
 79 Francesca Antonacci       8 kyu
 130 Giorgio Mariani         8 kyu
 75 Luciano Ghelli         8 kyu
 229 Dany Yazbeck          9 kyu
 168 Luca Falcone          9 kyu
  9 Francesco Ascoli        10 kyu
 81 Alda Minicucci         10 kyu
 87 Flavia Graglia         10 kyu
 131 Vincenzo Calcaterra      10 kyu
 174 Aldo Podavini         10 kyu
 44 Lucia Tazzioli         11 kyu
 230 Enrico Rossi          11 kyu
 129 Maurizio Suraci        12 kyu
 204 Vincenzo Pisera'        12 kyu
 71 Elio Orsenigo         13 kyu
 85 Ivana Gaio           13 kyu
 117 Fabrizio Dematte'       13 kyu
 157 Maurizio Carrozza       13 kyu
 171 Roberto Ceccoli        13 kyu
 35 Remo Chiosso          14 kyu
 118 Aldo Castellani        15 kyu
 198 Agostino De Matteis      17 kyu
 177 Gianni Di Gennaro       19 kyu
 185 Claudio Villa         19 kyu
 175 Carlo Bello          20 kyu
 176 Adriano Cardini        20 kyu
 178 Maurizio Gilioli        20 kyu
 179 Eduardo Giordano        20 kyu
 180 Giuseppe Montesano       20 kyu
 181 Paola Moroni          20 kyu
 182 Luigi Rocca          20 kyu
 183 Pier Giuliana Ruiu       20 kyu
 184 Letizia Sommariva       20 kyu
 186 Franca Villa          20 kyu
 231 Andrea Visalli         20 kyu
 232 Ivan Bedini          20 kyu
 264 Gianfranco Bescape'      20 kyu
 268 Alessandro Carini       20 kyu
 196 Laura Budelli         21 kyu
 261 Paolo Brambilla        21 kyu
 189 Salvatore Azzarello      22 kyu
 203 Cristiano Livraghi       22 kyu
 206 Gabriele Coda Zabetta     22 kyu
 253 Alberto Mariani        22 kyu
 257 Thomas Bonfa'         22 kyu
 262 Emanuele Cloro         22 kyu
 270 Doris Messina         22 kyu
 192 Robert Tagliacollo       23 kyu
 267 Luca Tramontina        23 kyu
 252 Francesca Bergo        24 kyu
 190 Andrea Bertieri        25 kyu
 193 Cristian Sartori        25 kyu
 255 Gianmarco Nodaro        25 kyu
 256 Francesco Bonfa'        25 kyu
 258 Chiara Bonfa'         25 kyu
 259 Rosa Bellia          25 kyu
 260 Gualtiero Garbolino      25 kyu
 265 Marco Demarchi         25 kyu
 269 Giulia Gallo          25 kyu
 234 Marisa Memeo          26 kyu
 235 Veronica Righetti       26 kyu
 236 Andrea Pucciarelli       26 kyu
 237 Massimo Pucciarelli      26 kyu
 238 Franco Memeo          26 kyu
 239 Donatella Castelli       26 kyu
 240 Roberto Mori          26 kyu
 241 Patrizia Weyler        26 kyu
 242 Antonio Piotti         26 kyu
 243 Giorgio Grassi         26 kyu
 244 Milena Guglielminetti     26 kyu
 245 Anna Carnaghi         26 kyu
 246 Salvatorica Carta       26 kyu
 247 Miriam Bacchetta        26 kyu
 248 Paolo Colombo         26 kyu
 249 Lilia Veronesi         26 kyu
 250 Mauro Merlo          26 kyu
 251 Giampiero Novello       26 kyu
 191 Roberto Serra         28 kyu
 197 Edoardo Tagliani        28 kyu
 263 Gianmario Saggia        28 kyu
 69 Valter Pettinati        30 kyu
 98 Alessandro Banchetti      30 kyu
 144 Gianluigi Tabellini      30 kyu
 151 Salvatore Riolo        30 kyu
 161 Nicola Gattafoni        30 kyu
 162 Carlo Mezzino         30 kyu
 170 Mario Tommasone        30 kyu
 172 Giuseppe Baggio        30 kyu
 254 Enrico Jabara         30 kyu
 266 Giuseppe Bau'         30 kyu
 271 Giovanni Benesso        30 kyu